მიზნები

საზოგადოებრივი გაერთიანება ,,ერისკაცნი“

 

მისია 

 • ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის ხელშეწყობა
 • სამოქალაქო საზოგადოებისაგან მთავრობის მუშაობის მონიტორინგი
 • ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მოქალაქეთა აქტიური და ორგანიზებული ჩართვა
 • სამოქალაქო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

ხედვა

 • ჰარმონიული ეკონომიკური განვითარება
 • ინვესტირება ადამიანურ კაპიტალში
 • მაღალი სოციალური დაცულობა
 • მაღალი ეკოლოგიური უსაფრთხოება
 • სამართლის უზენაესობა
 • ქვეყნის შიდა ინტერესების პრევალირება საგარეო პრიორიტეტებზე
 • განვითარების პროცესში მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩართვა

მისაღწევი შედეგები

 • მოსახლეობის კეთილდღეობის განუხრელი ზრდა
 • ადამიანური კაპიტალის განუხრელი ზრდა
 • სტაბილური ეკონომიკური გარემოს შექმნა
 • უსაფრთხო ეკოლოგიური გარემოს შექმნა
 • უსაფრთხო სამართლებრივი გარემოს შექმნა

Comments are closed.