გაერთიანების საბჭო

საზოგადოებრივი გაერთიანების საბჭოს თავმჯდომარეა კონსტანიტინე მთავრიშვილი

გაერთიანების საბჭოს წევრები


ვასილ ძირკველიშვილი

საბჭოს წევრი

 

ზურაბ შერმაზანაშვილი

გაერთიანების საბჭოს წევრი

 

ლევან გაჩეჩილაძე

საბჭოს წევრი

 

დავით ჩხენკელი

საბჭოს წევრი

კოტე მთავრიშვილი 

თავმჯდომარე