ზურაბ შერმაზანაშვილი

სახელიგვარიზურა შარმაზანაშვილი

ტელ: +995 599 95 01 06; +995 32 237 10 07

ელფოსტა: info.innosystems@gmail.com

 

განათლება

1992-1997 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა – ბიოტექნილოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის ბაკალავრის ხარისხი.

2005-2006 ESM  მაგისტრატურა, სპეციალობა – ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება.

 

სამუშაო გამოცდილება

2017-დან – დღემდე საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი „ინოსისტემსი“, ტექნიკური დირექტორი.

2009-დან დღემდე, ხილის გადამამუშავებელი კომპანია „Hipp Georgia”, საწარმოს დირექტორი.

2004-2009 სამშენებლო კომპანია „აქსისი“, სამშენებლო მასალების წარმოების და გაყიდვების მენეჯერი.

1998-2004 თამბაქოს მწარმოებელი ინგლისური კომპანია “British American Tobacco”, წარმოების მასალების და სათადარიგო ნაწილების მომარაგების მენეჯერი.

 

ტრეინინგები და სერთიფიკატები

2010 წ. კვების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტის კურსი ISO 22000:2005. კომპანია: SGS

2010 წ. პესტიციდების პრევენციის სასწავლო კურსი. კომპანია: National Britania.

2011-2018 წწ. ვიზიტები და კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა კომპანიების წარმოებებში: HIPP – Germany; HIPP – Turkey; TARGID – Turkey; Tetra Pak – Turkey; Bigtem – Turkey; Thermohran – Bulgaria; Coca-Cola – Kazakhstan; Siprem international – Italy; Padovani – Italy; Navata group – Italy; Mingazzini – Italy; Reda – Italy; Pieralisi – Italy.   

 

კომპიუტერული უნარჩვევები

ყველა საოფისე პროგრამა.

 

ენები

ქართული – მშობლიური

ინგლისური – კარგად

რუსული – კარგად

Comments are closed.