ეკატერინე გეგეშიძე

პირადი მონაცემები

ტელ.: 558 60 50 15; 597 55 75 06;  +995 32 237 10 07

ელ-ფოსტა: katringegeshidze@yahoo.com

პროფესიული გამოცდილება

2018 – დღემდე  -შესყიდვების მენეჯერი – “ინოსისტემსი” საპროექტო კომპანია, თბილისი

2014 – დღემდე -ინგლისური და ქართული ენების კერძო  მასწავლებელი

ინგლისური, ქართული ენების სწავლება სხვადასხვა  ასაკისა და ეროვნების მოსწავლეებისთვის.                            

2014 – დღემდე –  თავისუფალი თარჯიმანი

იურიდიული, ტექნიკური დოკუმენტების თარგმნა ინგლისურ, რუსულ, ქართულ ენებზე.                                             

2016 -თარჯიმანი – “Direct Solutions” პროგრამული  უზრუნველყოფის კომპანია, თბილისი

ტექნიკური დოკუმენტების თარგმნა ინგლისურ, რუსულ, ქართულ ენებზე.                                                           

2012 – 2015-მენეჯერი – რესტორანი „მირზაანი“, თბილისი

  თანამშრომელთა ხელმძღვანელობა და დატრეინინგება, სტუმრების მომსახურების   სტანდარტებზე ზრუნვა.

2007 – 2011- მენეჯერი – რესტორანი „ოქროყანა კოლხეთი“, თბილისი

  თანამშრომელთა ხელმძღვანელობა და დატრეინინგება, სტუმრების მომსახურების სტანდარტებზე ზრუნვა. ფინანსების კონტროლი, საკვები და სასმელი პროდუქტების ხარისხისუზრუნველყოფა.

1999 – 2007 -მენეჯერი – სასტუმრო „მერიდიანი“, თბილისი

სტუმრების მიღება და განთავსება. მომსახურების სტანდარტებზე ზრუნვა. ფინანსების კონტროლი. მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა.

განათლება

2016- სერტიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსი

2004 – 2007-არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,  სპეციალობა სოციოლინგვისტიკა                                             

1998 – 2003-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის  ფილიალი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა –  ინგლისური   ენა და ლიტერატურა              

ტრეინინგი

2016 – 2017 –ინგლისური ენის კურსი, საერთაშორისო სახლი,   თბილისი                                                         

2015 – საინფორმაციო ტექნოლოგიის კურსი, IT აკადემია, თბილისი                                                              

გამოქვეყნებული სტატია

საენათმეცნიერო ძიებანი XXIV, 2006 – ეკატერინე გეგეშიძე, ენობრივი პოლიტიკა/ ამიერკავკასიის ფედერაციის საკანონმდებლო აქტების  გათვალისწინებით, თბილისი,  2006, გვ. 64-84

კომპიუტერული პროგრამები

  Word, Excel, Outlook, PowerPoint

ენები

ქართული (მშობლიური),

რუსული (კარგად),

 ინგლისური (კარგად)

Comments are closed.