ალექსანდრე იაშვილი

ალექსანდრე იაშვილი   ტექნიკური მენეჯერი   Tel: +995 32 237 10 07 Mail:  info.innosystems@gmail.com განათლება (უმაღლესი განათლება, ტრენინგები, სერთიფიკატები, კურსები): ქ.თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სატრანსპორტო/ ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობის ინჟინერი-მიმოსვლის გზათა ინჟინერ ელექტრიკოსი. სამუშაო გამოცდილება: ამჟამინდელი შ.პ.ს “ინოსისტემსი” მიკროელექტრონიკის ქარხანა „მიონი“-ელექტროინჟინერი-(1984-1989წწ) შპს „ალექსანდრეული“-ინჟინერტექნოლოგი- (2002-2014წწ)

მეტის წაკითხვა…

ზურაბ შერმაზანაშვილი

სახელი, გვარი: ზურა შარმაზანაშვილი ტელ: +995 599 95 01 06; +995 32 237 10 07 ელ–ფოსტა: info.innosystems@gmail.com   განათლება 1992-1997 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა – ბიოტექნილოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის ბაკალავრის ხარისხი. 2005-2006 ESM  მაგისტრატურა, სპეციალობა – ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება.   სამუშაო გამოცდილება 2017-დან – დღემდე საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი „ინოსისტემსი“, ტექნიკური დირექტორი. 2009-დან დღემდე, ხილის გადამამუშავებელი…

მეტის წაკითხვა…

დავით ჩხენკელი

სახელი, გვარი: დავით ჩხენკელი ელ. ფოსტა:  davidchkhenkeli@gmail.com   david.chkhenkeli@mail.ru ტელ.: 551 707 222; +995 32 237 10 07 განათლება 1994-1999 წწ. რუსეთის ფედერაცია, ქ. სარატოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი. პროფესია – ეკონომისტი პროფესიული გამოცდილება 2017- დღემდე შპს ინოსისტემსი – სამრეწველო ობიექტების კომპლექსური პროექტირება, მშენებლობა, გამართვა-გაშვება – დირექტორი 2016-2017  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია – აგრობიზნეს ოფიცერი 2015-2016 დარგობრივი საბჭოს წევრი –…

მეტის წაკითხვა…