ზურაბ სამსონიძე

ზურაბ სამსონიძე

პროფესია :ინჟინერ ,მექანიკოსი; კონსტრუქტორი

Comments are closed.